ALIN ÇİZGİLERİNE BOTİLİNUM TOKSİN

Alın bölgesi yüzün üst üçte birlik bölümünü içeren bölgedir. Bu bölge gençken pürüzsüzdür. Ama kişilerde yıllar boyunca tekrarlayıcı alın kaslarının kullanımına ve foto yaşlanmaya bağlı alın bölgelerinde ciddi çizgilenmeler ya da kat izleri belirmeye başlar.

Bu kırışıklık çizgileri alın bölgesinde enine, kaş arasında ise dikine hattadır. Bir ya da daha fazla birbirine paralel çizgilenmeler olabilir. Bu çizgilerin oluşum zamanı ve derinliği kişiye göre değişir. Alnı enine hareket ettiren kas frontal kastır. Kaşların çatılmasını sağlayan kas ise korrugatör kaslardır.

Bu kasların çok kullanımı ve güçlü olması bu çizgilenmelerin erken belirmesine ve derinleşmesine sebep olur. Bu çizgilenmelerin önlenmesi için bu kasların az kullanımı gerekir.

Az mimik yapan kişilerde kırışıklık belirtileri daha geç ortaya çıkar. Tam tersine istemsiz olarak bu kasları daha çok kullanan bireylerde alın çizgileri daha çabuk oluşur.

Alın çizgilerinin ya da kaş çatma çizgilerinin oluşumunu engellemek ya da tedavi etmek için öncelikle sebebini iyi anlamak gereklidir. Eğer bir kişinin alında enine çizgilenmeleri fazla ise kaş çatma ya da alın kasları kasıldığı sürece bu izler artacak ve belirgin gözükecektir.

Hiçbir ajan alın çizgilenmelerini Botilinum Toksin kadar azaltmakta etkili olamaz. Çünkü Alın Botilinum Toksini bu kasların kasılma gücünü azaltacağından alın cildi üzerine binen yük azalacaktır. Bu sayede hem alın cildindeki kırışıklıklar açılacak hem de bu kırışıklıkların artması engellenecektir. Ancak alındaki çizgiler çok derinse Alın Botilinum Toksinu tek başına ideal sonuç sağlamaz. Bu nedenle ; aşırı alın kasını kullanan ve iz oluşturmaya başlayan kişilere bu durum daha derin çizgilere sebep olmadan önlemini alması önerilir.

Derin çizgiler oluşmuş kişilerde önce Botilinum Toksin uygulanarak kas hareketleri durdurulmalı ve çizgilerin daha derinleşmesi engellenmelidir. Derin çizgilerin oluşturduğu izlerinde azaltılması istenirse dolgu ile takviye etmek gerekir.

Ayırıcı tanıda alın cildi gerildiğinde alın kırışıklıkları kaybolmuyor ise ya da alın çizgilerinde çöküklük oluşmuşsa bu tür olgulara Alın çizgilerine dolgu ve Alın çizgilerine Botilinum Toksin kombinasyonu en iyi sonuç verir.

Başlangıç evresinde ya da hafif düzeyde alın kırışıklıklarının tedavisinde tek başına yeterlidir. Alına Botilinum Toksin yapılması ile aynı anda uygulanan dolgunun ömrü uzar. Çünkü Botilinum Toksinun statik hale getirdiği alın bölgesinde dolgu üzerine kas direnci azalmıştır. Aynı şekilde kaş çatma çizgilerinin tedavisi de alın kırışıklıkları tedavisi gibidir.

 

Tedavide Uygulama alanları ve dozları kişiye göre ayarlanmalıdır.

Genel olarak alında oluşan çizgilenmelerin arasına yapılması kaşların yukarı kaldırıldığı sırada alında oluşan kırışıklıkları önler. Kaş üzerine Botilinum Toksin uygulanması ise kaş çatma kaslarını bloke eder ve kızma refleksini azaltır.

İki kaş arasına uygulanan Botilinum Toksin,  Proserus kasını bloke ederek burun kökünde oluşan enine çizgileri önler.

Ayrıca kaş çatma kasları ile organize lifleri ile çatma refleksinin azalmasına katkı sağlar. Alın bölgesine genel olarak 25 ünite yapılması çoğu zaman yeterli olur.

Kaş çatma ya da alın kaslarının gücü hastaya animasyon yaptırılarak ve alında bıraktığı çizgiler değerlendirilerek doz ayarlaması yapılır. Kaş çatma ya da alın bölgesine planlanan doz ağırlığı değişir.

 

Etki süresi kişiye göre değişir. Ortalama 3-4 ay etki iyi bir seviyede devam eder. 4-6 ay içerisinde etki biter.

BOTTOLINUM TOKSİN UYGULAMALARI


Please publish modules in offcanvas position.