Diz vücudumuzun en büyük eklemlerindendir. Tuvaletini, ibadetini çömelerek yapan bir toplumuz. Bayanlar ev işlerini diz üzerine yüklenerek yaparlar. Tarımda çalışanlar ve ağır işlerde çalışanlarda dizde aşınma fazla görülür. 40' lı yaşlarda diz sorunlarıyla, ağrı ve yürüme zorluğuyla, çömelememe problemleriyle karşılaşmaya başlarız.

Ayrıca, diz sadece kemik ve kıkırdaktan oluşan bir organımız değildir. Aslolan kanlanması, lenfatik sistemin sağlıklı olması, yıkım ürünlerinin uzaklaştırılabilmesi ve sinirsel uyarının regüle olmasıdır. Dizin kanlanmasını aynı segmentte yer alan bir kesi, ameliyat, geçirilmiş kırık bozar. Buna bozucu alan demekteyiz.

.